Könyvvizsgálat

Informatika

Könyvelés - Bér - TB

SKNB Csoport

Tel: 92-510005; 30-3357664

Teljes körű könyvvezetés

Teljes körű könyvvezetés

 • Könyvelés
 • Bérszámfejtés, TB ügyintézés
 • Tanácsadás
 • Kontrolling
 • Munkaügyi feladatok ellátása
 • Céges adminisztráció támogatása

Könyvelési szolgáltatás keretében az alábbi feladatok ellátására kerül sor:

Könyvvezetés feladatai

 • Eszközök, beruházások mennyiségi és értékbeli nyilvántartása.
 • Kimenő és beérkező számlák értékbeli nyilvántartása.
 • A bankforgalommal kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
 • Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése.
 • Analitikus nyilvántartások vezetése.
 • Igény szerint havi, negyedéves zárlatok készítése.
 • Év végi zárlat, mérleg eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow.

Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

 • ÁFA bevallások
 • EU-s adószám esetén összesítő nyilatkozatok elkészítése
 • Egyéb, adóhatósághoz benyújtandó bevallások
 • Önkormányzati adók bevallása
 • Statisztikai jelentések elkészítése

Szabályzatok elkészítése

 • Számvitel politika
 • Számlarend
 • Leltározási szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Értékelési szabályzat

Ellenőrzések, ügyintézés

 • Minden adóhatósági, önkormányzati ellenőrzés során személyes részvétel.
 • Könyvviteli szolgáltatással összefüggő hivatalos ügyintézés biztosítása.

Bérszámfejtési feladatok körébe tartozóan vállaljuk

 • Dolgozók beléptetésével kapcsolatos adatok felvezetése és bizonylatok kitöltése. NAV adatszolgáltatás.
 • Kilépő dolgozók elszámolása és bizonylataik elkészítése. NAV adatszolgáltatás.
 • Szabadságok számítása és nyilvántartása.
 • Munkaügyi statisztikák elkészítése.
 • A kitöltött jelenlétek átvezetése a bérrendszeren.
 • A havi változások felvezetése, számfejtése. (bérek, pótlékok, egyéb díjazások)
 • Munkabér utalás file elkészítése, esetleg utalása.
 • Levonások teljes körű kezelése.
 • Magán és Önkéntes nyugdíjpénztárak kezelése.
 • Fizetési jegyzékek, aláíró listák készítése.
 • Havi járulékbevallás ('08) benyújtása ügyfélkapun keresztül.
 • Havi statisztikák, jelentések elkészítése.
 • Éves munkáltatói SZJA elszámolás elvégzése.

Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok körébe tartozóan vállaljuk:

 • Táppénzes ellátások kezelése.
 • A különböző ellátások igénybevételéhez tájékoztatók postázása, igényeinek fogadása, szigorú számadású igazolványok kezelése.
 • Az ellátási igények elbírálása és a rendszerbe való felvitele, valamint számfejtése.
 • Havi bevallás készítése az illetékes hatóságok felé a számfejtett ellátásokról és azok járulékairól.
 • Statisztikai adatszolgáltatás a TB Statisztikai Osztályának.
 • A jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetése.
 • Az ellátásokkal kapcsolatos főkönyvi feladás készítése.
 • Egyéb adatszolgáltatás TB felé.
 • NYENYI adatszolgáltatás.

Tanácsadás

Ügyfeleink részére - saját hatáskörünkbe tartozó témákban – a tanácsadás díjmentesen történik. Nem az ügyfél körünkbe tartozók részére a személyes konzultáció óradíja minden megkezdett órára 5 000,- Ft + áfa.

 • Új cég alapításával kapcsolatos tanácsadás, ügyintézésben való közreműködés.
 • Könyvvizsgáló, adótanácsadó biztosítása.
 • A vállalkozói környezetet érintő (nem csak adózással kapcsolatos) változások nyomon követése, Ügyfeleink folyamatos tájékoztatása.
 • Adókímélő módszerek bemutatása, adott cégre való alkalmazhatóság vizsgálata.
 • Kapcsolati tőkénk felhasználása Ügyfeleink érdekében.
 • Működő cég átalakulása esetén tanácsadás, lebonyolítás.
 • Végelszámolás, felszámolási eljárásban való közreműködés.
 • Cafetéria rendszer kialakítása
 • Pályázatok, hitelkérelmek összeállításában való közreműködés

Az adórendszer átláthatatlansága olyan méreteket öltött, hogy a napi szintű tanácsadás elengedhetetlen része lett munkánknak. Ügyfeleink ezt korlátlanul és díjmentesen vehetik igénybe.

Évről évre egyre erőteljesebben jelentkezett Ügyfeleink részéről a napi szintű kapcsolattartásra való igény. Már nem csak adózási kérdésekben szorulnak a vállalkozók segítségre, de akár egy olyan egyszerűnek (tűnő) tevékenység során is, mint egy számla kiállítása.

Felismerve ezt az igényt, és belátva, hogy ez a fajta segítségnyújtás részünkről elengedhetetlen és megfizethetetlen a hozzánk forduló Ügyfeleink részére, szerződéseink nem tartalmaznak külön díjszabást a tanácsadói tevékenységre.

Ha azonban az adott probléma olyan területet érint, ami nem a mi hatáskörünkbe tartozik, ahol az adott területen szakavatott személyre, szakemberre van szükség – például ügyvéd, munkajogász – ezt díjmentesen nem tudjuk vállalni.

Ugyanakkor szívesen meghallgatjuk Önt a vállalkozásával kapcsolatos bármely problémájáról, terveiről. Örömmel segítünk reklámkampányok ötleteinek kidolgozásában, marketing tervek összeállításában vagy akár irodaszerek kedvezményes beszerzésében is.

Partnerek vagyunk új üzleti kapcsolatok kialakításában, új lehetőségek megteremtésében.

Kontrolling

 • Projekt alapú könyvelés
 • Vezetői információs rendszer kidolgozása
 • Bevétel/költség tervek készítése
 • Folyamatos terv/tény összehasonlítás
 • Havi jelentések összeállítása

Munkaügyi feladatok ellátása

 • Munkaviszony megszüntetések.
 • Hatóságilag előírt adatszolgáltatások elkészítése.
 • Tűz- és baleset, egészség- és munkavédelmi oktatások megszervezése
 • Határidők figyelése.
 • Munkaügyi listák, kimutatások elkészítése, adatbázisok összeállítása.
 • Nem bérjellegű költségek (kölcsönök, hitelek, tartozások) nyilvántartása.
 • Munkaviszony igazolások, kereseti igazolások, működési igazolások elkészítése.
 • Szabadságterv összeállítása, szabadságok nyilvántartása.
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok figyelése, határidős nyilvántartása.
 • Munkavállalói nyilvántartás („személyzeti törzskarton”) kialakítása: személyes adatok,
  szakképzettségi, iskolai végzettségi adatok, korábbi munkaviszonyok, társasági előmenetel,
  családi adatok, stb.

Céges adminisztráció támogatása (kizárólag egyedi szerződés alapján)

 • Számlázás
 • Bérek, adók utalása alszámláról
 • Cafetéria rendszer adminisztrálása
 • Kintlévőségek kezelése
 • Számlázással kapcsolatos egyeztetés partnerekkel (vevők, szállítók)
 • Nyomtatvány, irodaszer beszerzések menedzselése