A legsikeresebb vállalkozások meglepő titka

sikeresvVajon mitől válik igazán sikeressé egy cég? Mi különbözteti meg a sikerest a csődbe menttől? Ezekre a kérdésekre keressük most a választ!

Néhány évvel ezelőtt Bill Grosst, egy amerikai startup inkubátor cég alapítóját is hasonló kérdések foglalkoztatták. Kutatást is végzett a témában és kutatásához 200 cég adatait vizsgálta meg. Az adatok alapján 5 területen osztályozta a vizsgált cégeket.

 

Az 5 terül a következő volt:

  • mennyire jó a vállalkozás mögött álló ötlet?
  • mennyire kiemelkedő a cégben dolgozó csapat szakértelme, alkalmazkodóképessége és innovációra való nyitottsága?
  • milyen az adott cég üzleti modellje?
  • mekkora tőkét fektetnek az adott cégbe a befektetők és tulajdonosok?
  • mennyire jó a cég ötletének, termékének és szolgáltatásának az időzítése?

Kutatása során Gross olyan mindenki által ismert cégeket vizsgált meg, mint az Instagram a külföldön óriási teret hódító LinkedIn, a Youtube és az Airbnb. Persze az óriási sikereket elérő cégek mellett olyan vállalkozásokat is bevont a kutatásba, amelyek a nagy várakozások ellenére teljes csődöt mondtak.

A 200 megvizsgált cég adatainak az elemzése után a következő, egészen meglepő eredmények születtek:

  • egy cég sikere a legnagyobb részt, azaz 42 százalékban az időzítésen múlik!
  • ezt követi a 32 százalékkal a csapat minősége
  • egy cég sikere vagy bukása 28 százalékban a kiváló alapötleten múlik
  • a negyedik helyen az üzleti modell zárt 24 százalékkal
  • a lista végére pedig elképesztő módon a finanszírozás került, alig 14 százalékkal

A kutatás eredményeiből kiderül, hogy a sokak által hangoztatott „csak egy jó ötlettel és nagy összegű finanszírozással lehet sikeres céget építeni” gondolat abszolút nem helytálló. Nyilvánvalóan fontos a cég mögött álló ötlet – de nem perdöntő.

Ami viszont tényleg perdöntő: az időzítés.

Gondoljunk csak bele! Hiába van egy egészen kiváló ötletünk megfelelő mennyiségű pénzzel és minőségi üzleti modellel megtámogatva, ha a környezet még nem érett meg eléggé az ötlet befogadására. A jó ötlet tökéletes időzítés nélkül egyenesen a kukába megy. Egy sarkított példával élve:

Hiába akarunk könyveket eladni az embereknek, ha még olvasni sem tudnak!

Gross az időzítés fontosságát az Airbnb példáján keresztül mutatta be:

"Nézzük a mindenkinek ismerős Airbnb kirobbanó sikerét. Sok agyafúrt kisbefektető csak legyintett a cégre, mert úgy vélte: "Senki nem fogja kiadni a lakását idegeneknek." Bebizonyosodott , hogy melléfogtak. De a siker egyik oka a jó üzleti modellen, ötleten és a kiváló kivitelezésen túl az időzítés.

A cég jókor, a gazdasági válság tetőpontján jelent meg, mindenkinek kellett a plusz pénz, s ezt győzte le az emberek ódzkodását, hogy lakásukat idegeneknek adják ki."

A cikk alapja Bill Gross TED előadása.

Forrás.